Najčešća pitanja

Najčešća pitanja

Da li je upis podataka u registar vremenski ograničen?
Šta dobijamo upisom u registar?
Kako objaviti slobodnu radnu poziciju?
Na koji način pretražujemo podatke o firmama koje traže poslovnu saradnju?