TELEMAX d.o.o. Banja Luka

  • 97

TELEMAX d.o.o. Banja Luka

U periodu od 2002. godine do danas, TELEMAX je postao jedna od vodećih kompanija u oblasti komunikacionih tehnologija, specijalizovana za projektovanje i izvođenje  inteligentnih instalacija i optičkih mreža.

Pored svoje osnovne djelatnosti, kompanija TELEMAX polaže mnogo u komunikacioni napredak svojih klijenata i tržišta u cijelini.

U vijeku inteligentnih instalacija i optičkih mreža, praćenje novih pravaca je ključni metod u poslovanju i građenju reputacije kompanije. Tačne informacije u pravo vrijeme, često znače uspjeh na tržištu i prednost nad konkurencijom.

Brzina u komunikaciji je postala važna koliko i sama komunikacija. Strateška opredijeljenost firme je da primijeni provjeren kvalitet svjetskih proizvodača energetske, komunikacione i sigurnosne opreme i iskustvo stručnog tima u instalaciji, kao i u procesu plasiranja rada složenih infrastrukturnih projekata svojih klijenata.

Konkurentska prednost preduzeća TELEMAX, zasniva se na mnogobrojnim ličnim referencama i respektabilnim iskustvom stručnjaka koje zapošljava u svom timu. Provjereno dobar menadžment kao i zavidna lista referenci uz instalirane kapacitete, dovoljan su garant da tim stručnjaka preduzeća TELEMAX zna šta želi i kako to postići.

 

 

Cilj i usluge

Osnovni cilj i moto preduzeća, od početka je bio maksimalan kvalitet usluga, pa je svaki pojedinac u ovom kompleksnom mehanizmu pažljivo izabran kako bi doprinio da ukupan rezultat bude na zavidnom mjestu na skali uspješnosti.

Među brojnim aktivnostima koje TELEMAX realizuje, posebno izdvajamo:

  • Projektovanje i ugradnja elektroinstalacija putem KNX inteligentnog softvera za upravljanje instalacijama
  • Projektovanje i ugradnja elektroenergetskih sistema napajanja, trafo stanica i rasvjete
  • Projektovanje i ugradnja sistema tehničke zaštite: vatrodojava, kontrola pristupa, video nadzor, kablovska televizija, audio sistemi i računarsko – telefonske mreže
  • Projektovanje i izgradnja pristupnih TK mreža, kablovske kanalizacije i spojnih optičkih puteva

Licence

Kompanija TELEMAX može da se pohvali da u svom vlasništvu ima sve licence neophodne za rad, a koje su izdate od strane Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS.

  1. Licenca za izvođenje – instalacije jake struje i elektroenergetskih postrojenja
  2. Licenca za izvođenje – instalacije slabe struje, telekomunikacija i automatike
  3. Licenca za izradu tehničke dokumentacije – instalacije jake struje i elektroenergetskih postrojenja
  4. Licenca za izradu tehničke dokumentacije – instalacije slabe struje, telekomunikacija i automatike
  5. Licenca za sertifikovanje objekata za energetsku efikasnost

Otvorena radna mesta


Inženjer telekomunikacija (izvođač/projektant) - 1 izvršilac Na neodređeno