EFT - Rudnik i Termoelektrana Stanari d.o.o. Stanari

  • 161

EFT - Rudnik i Termoelektrana Stanari d.o.o. Stanari

EFT Grupa se bavi trgovinom i investicijama u energetskom sektoru, posebno u zapadnoj, srednjoj i jugoistočnoj Evropi. Kroz trgovinu, ulaganja u nove energetske proizvodne pogone i izgradnju novih prenosnih kapaciteta, EFT predvodi razvoj tržišta električne energije u jugoistočnoj Evropi.


Otvorena radna mesta


Zavarivač (m/ž) -1 izvršilac Nije navedeno


Građevinski inženjer (m/ž) -1 izvršilac Nije navedeno


Mlađi inženjer za proizvodnju (m/ž) -1 izvršilac Nije navedeno


Pomoćnik rukovaoca kotlovskog postrojenja (m/ž) -2 izvršioca Nije navedeno


Pomoćnik rukovaoca turbo-generatorskog postrojenja (m/ž) -2 izvršioca Nije navedeno


Rukovalac auto-dizalicom (m/ž) -1 izvršilac Nije navedeno


Diplomirani pravnik za poslove ugovaranja (m/ž) -1 izvršilac Nije navedeno


Bravar - 2 izvršioca Na neodređeno


Automehaničar - 3 izvršioca Na neodređeno


Referent za nabavku i spoljnotrgovinske poslove - 1 izvršilac Na neodređeno