Direktor filijale u Doboju Na neodređeno

Opis radnog mesta

Kandidat mora da ispunjava sledeće uslove:
1.Stepen stručne spreme: VSS, Ekonomski fakultet, pravni fakultet ili fakultet organizacionih nauka;
2.Zanimanje (struka): diplomirani ekonomista, diplomirani pravnik, diplomirani inžinjer organizacionih nauka;
3.Radno iskustvo (opšte i na posebnim poslovima): minimum 3 godine radnog iskustva sa VSS na bankarskim poslovima;
4.Poznavanje stranog jezika: znanje engleskog jezika;
5.Poznavanje računarskih programa: obavezno poznavanje rada na računaru.

Svi kandidati koji se prijave na Konkurs pored navedenih posebnih uslova moraju ispunjavati i sledeće opšte uslove:
1.da je državljanin BiH;
2.da je punoljetan;
3.da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova konkretnog radnog mjesta;
4.da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Kandidati će dostaviti svoju biografiju na adresu Pavlović International Bank a.d. Slobomir, Bijeljina u Ulici Karađorđevoj broj 1. u Bijeljini ili elektronskim putem na adresu [email protected]
Kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani kako bi dostavili dokaze o ispunjavanju uslova navedenih u tekstu Konkursa.
Konkurs će biti otvoren do 10.06.2018. godine.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon + 387 (55) 232 344.


Kontakt podaci

*Ukoliko nemate kreiran CV, obrazac možete preuzeti ovde.

Kategorija: Administrativne i slične usluge